Motif

Rijksoverheid Rijksbrede illustratiestijl

Introductie

De Rijksoverheid van Nederland heeft met de rijkshuisstijl één overkoepelende visuele identiteit. Met deze huisstijl streven zij samen naar eenduidige, herkenbare en toegankelijke communicatie en interactie. Alle ministeries, inspecties en uitvoeringsorganisaties gebruiken het zelfde rijkslogo en de zelfde typografie en vormentaal. Het onderlinge onderscheid wordt bereikt door specifiek gebruik van het rijks kleurenpalet en de toepassing van beeld.

Om de herkenbaarheid en authenticiteit van Rijksoverheid-uitingen te versterken, is Motif gevraagd om een gezamenlijke illustratiestijl te ontwikkelen voor alle organisatieonderdelen rijksbreed. Het resultaat en een groeiende database van karakters, objecten en situaties waar ontwerpers zelf illustraties kunnen samenstellen. Een illustratiestijl voor gezamenlijk gebruik, waarin onze hele maatschappij zich kan herkennen.

De juiste stijl

De Rijksillustratiestijl wordt gebruikt voor de communicatie over zeer breed uiteenlopende onderwerpen. De illustraties duiden in veel gevallen een onderwerp, situatie of handelingsperspectief. Passend bij deze veelzijdigheid is gekozen voor een natuurgetrouwe realistische stijl met logische stijlkenmerken vanuit de Rijkshuisstijl. Denk hierbij aan het kleurenpalet en het gebruik van een 'knip' waarmee de dieptewerking wordt versterkt.

Modulair systeem

De rijksbrede illustratiestijl is ontwikkeld met maximale aanpasbaarheid en uitwisselbaarheid als uitgangspunt. Alle elementen uit de illustraties zijn op een gestandaardiseerd perspectief geïllustreerd en volgen een vast maatsysteem. Ook de karakters zijn gebaseerd op standaard anatomisch draadmodel. Hierdoor zijn kledingstukken en kapsels onderling uitwisselbaar.

Animatie en vastlegging

De gestandaardiseerde perspectieven en draadmodellen in de karakters lenen zich ook uitstekend voor het gebruik in animaties. Zeker bij toepassingen als explainer video's is animatie een veelgebruikte vorm. Om het juiste gebruik van de rijksbrede illustratiestijl te borgen, hebben we duidelijke richtlijnen en instructies ontwikkeld. Deze zijn via rijkshuisstijl.nl beschikbaar gesteld aan alle ontwerpers die voor de rijksoverheid werken.

Nieuwe illustraties

Motif heeft een zeer uitgebreide basisset van illustraties ontwikkeld. Hierin zitten karakters van alle leeftijden, zowel formeel als informeel gekleed. Omgevingen, objecten en standaard settings in zowel huiselijke als zakelijke context. Na de eerste oplevering van basisillustraties, is Motif de basisset van illustraties aan het aanvullen met veel voorkomende onderwerpen per ministerie / werkveld.

Meer informatie?

Neem contact op met Motif
via office@motif.nl
of bel +31 (0)35 7600 120