Motif

Staatsbosbeheer Voor een groen en vitaal Nederland

Merkvernieuwing Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft de taak om het groene erfgoed van Nederland te beschermen en ontwikkelen. Staatsbosbeheer is niet alleen een natuurbeschermingsorganisatie, maar zet zich breder in voor verschillende maatschappelijke taken. Samen met burgers, bedrijven en medeoverheden werkt Staatsbosbeheer aan een groen en vitaal Nederland. Staatsbosbeheer beschermt de Nederlandse natuur en maakt het mogelijk om de natuur te beleven en duurzaam te benutten.

Uit een analyse op alle activiteiten, initiatieven en locaties van Staatsbosbeheer kwam de sterke behoefte naar voren om de diversiteit aan stijlen en afzenders te verenigen in één eenduidige visuele stijl voor Staatsbosbeheer. Motif vernieuwde de merkidentiteit van Staatsbosbeheer, waarmee de organisatie, ook in het geval van partnerships en samenwerkingen, sterker zichtbaar wordt in Nederland.

Een nieuwe groene identiteit

De vernieuwing van de visuele identiteit van Staatsbosbeheer laat zich kenmerken door het consistent gebruik van het beeldmerk op alle locaties en producten. De keuze voor een uitgesproken groen kleurenpalet en opvallende arceringen maken de uitingen beter herkenbaar.

Bij de ontwikkeling van de bouwstenen van de nieuwe stijl heeft Motif zich primair gericht op de vernieuwing van digitale uitingen zoals de website, nieuwsbrieven, video en presentatieformats. Voor offline-uitingen is een flexibel en eenvoudig te gebruiken grid ontwikkeld. Daarbij kunnen lokale medewerkers en boswachters zelf uitingen maken in een online tool.

Illustratiestijl

Om goed uit te kunnen leggen wat Staatsbosbeheer allemaal doet voor een groen en vitaal Nederland, wordt vaak gebruik gemaakt van illustraties, plattegronden en infographics. Het kleurenpalet en de arceringen komen samen in een eigen illustratiestijl. De uitstraling van deze illustraties is realistisch en tijdloos.

Interne organisatie

Ruim 11.000 medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijke collega’s zetten zich in voor Staatsbosbeheer. Het werkgeversmerk Staatsbosbeheer heeft in de organisatie veel aandacht en is volop in ontwikkeling.
Gebaseerd op deze gedachte ontwikkelde Motif het concept #WijStaatsbosbeheer.

Het biedt mogelijkheden voor herkenbare communicatie rondom het interne merk en de cultuur van Staatsbosbeheer. Motif maakte in deze lijn een compact merkboekje waar medewerkers en nieuwkomers lezen waar Staatsbosbeheer en haar medewerkers voor willen staan.

Vastlegging en beeldbank

De taakomschrijving, de cultuur en de gedachte achter het merk komen samen in het merkportaal van Staatsbosbeheer. Op deze plek kunnen medewerkers en externe partijen gebruik maken van de beeldbank en zijn de huisstijlrichtlijnen van de nieuwe merkidentiteit vastgelegd.

Motif maakte het ontwerp voor dit portaal en verzorgde samen met Staatsbosbeheer de inhoud. De vastlegging van de huisstijl versterkt de consistentie en stelt communicatiemedewerkers in staat om het juiste gebruik van de huisstijl te borgen.

Meer informatie?

Neem contact op met Motif
via office@motif.nl
of bel +31 (0)35 7600 120